Archive for januari, 2009

Jag minns tydligt hur Kristdemokraterna, partiet som säger sig värna om de kristna värderingarna, tydligt gick ut och lovade att vara med och arbeta för ett erkännande av folkmordet Seyfo. Det var inte mer än ett par år sedan, då Kristdemokraterna fortfarande var ett oppositionsparti. Starkast gick viktiga företrädare ut och krävde ett erkännande av […]


Det är lätt att snabbt dra en slutsats om att den assyriska rörelsen har misslyckats med sina mål. Stora delar av Assyrien är tömt på sin assyriska befolkning, i diasporan är assyrierna splittrade, föreningsaktiviteter har snabbt stagnerat och föreningarnas mesta erbjudanden är fester och kortspel. Låt oss heller inte glömma att klanlojaliteten fortfarande är väldigt […]


”Allt mitt handlande har sitt ursprung i min oersättliga kärlek för mänskligheten”. Så definierade Mohandas Karamchand Gandhi (också kallad Mahatma Gandhi) sin ideologi om icke-våld, Satyagraha. Gandhi menade exempelvis att Satyagraha inte får användas för att legitimera rivaliserande grupper till att ta från varandra. Inte heller skall Satyagraha användas som ett vapen att utnyttjas för […]


Det finns en sjukdom vars konsekvenser för de drabbade är vida överlägset alla andra sjukdomar. Likt cancer äter den sig igenom kroppen på värden och likt HIV/Aids är konsekvenserna alltid fatala och riskerar dessutom att drabba avkomlingar. I århundraden har sjukdomen lett till massdöd bland människor. Den har till och med raderat ut hela samhällen. […]