”De bygger fakta efter åsikter och inte tvärtom” – Rond 2

09Jan09

”Allt mitt handlande har sitt ursprung i min oersättliga kärlek för mänskligheten”. Så definierade Mohandas Karamchand Gandhi (också kallad Mahatma Gandhi) sin ideologi om icke-våld, Satyagraha. Gandhi menade exempelvis att Satyagraha inte får användas för att legitimera rivaliserande grupper till att ta från varandra. Inte heller skall Satyagraha användas som ett vapen att utnyttjas för klasskamp, könsrelaterade eller etniska motsättningar eller annat som har till avsikt att splittra människan. Sådant menade Gandhi skapar enbart hat och skulle bara befästa rivaliserande gruppers ståndpunkter med enorma skador som efterföljd. Istället skall Satyagraha användas som ett instrument till enighet. Satyagraha är en metod för att bli kvitt orättvisa och förtryck, till förmån för båda sidor. För, som Gandhi också förklarade, skadas också den som är delaktig i orättvisan och förtrycket och därför är Satyagraha en metod som också befriar motståndaren.

Jag är en stor vän av Gandhis livsfilosofi. Därför har jag ingen avsikt att på något sätt utveckla hat mellan oss assyrier och de grupper som förtrycker oss och tar ifrån oss våra rättigheter. Det är fel väg att gå och skulle bara skada oss som grupp. Men samtidigt är det också fel att blunda för det förtryck och orättvisor som faktiskt sker. Jag vill därför upplysa om de felaktigheter som bloggaren Gurgîn gör i sitt senaste blogginlägg och förklara hur Gurgîns politiska grundsyn ur rättviseskäl är rent förkastlig.

I sitt blogginlägg hänvisar Gurgîn till en artikel från dagen.se som skriver om Assyrier Utan Gränser. I artikeln citeras Assyrier Utan Gränsers ordförande Cristina Chamoun: ”I den norra delen finns det människor som bor kvar, men också de har börjat få press på sig att fly därifrån”. Till detta ställer sig Gurgîn frågande: ”Vart får Assyrier Utan Gränser rapporter på att kristna/assyrier förföljs i Kurdistan?” Häpnadsväckande är att Gurgîn refererar till ett pressmeddelande från SKA, Svenska Kommittén för Assyrier, där han hävdar att ”till och med” SKA menar att ”Kurdistan regionen är en tillflykts ort för assyrierna.” Jag vill gärna låta Gurgîn läsa SKAs pressmeddelande ytterligare en gång och referera till exakt vart i pressmeddelandet han hittade ordet Kurdistan. Det finns nämligen inte där. Istället står det: ”Redan det här året, som nyss har börjat, har 10 kyrkor utsatts för bomber. De flesta i norra Irak dit många av det förföljda assyriska folket tagit sin tillflykt”. Att Gurgîn gör misstaget att förväxla norra Irak med Kurdistan är missgynnsamt för alla parter och ideologiskt rent förkastligt då det legitimerar en kurdisk ockupation av assyriska områden, vilket också gör det chauvinistiskt.

I ett mailsvar till Cristina Chamoun fortsätter Gurgîn att demonstrera sin chauvinistiska grundsyn: ”Mosul anses tillhöra Kurdistan, även av mig, därför kallar jag området Kurdistan.” För att återgå till rubriken, är detta fakta eller bara åsikter? Fakta säger att Mosul en gång var Ninve, assyriernas huvudstad och kärnan av landet Assyrien. Fakta säger också att assyrierna alltid har levt både i och i närheten av sin forna huvudstad, byggt många byar runt omkring, och också fortsatt bygga och bedriva sin egen kultur där. Bland annat finns ett av världens äldsta kloster, Mor Matay (sankt Matteus) precis utanför Mosul som uppfördes av assyrierna och som fortfarande används av assyrierna idag. Faktum är att den enda platsen i världen där assyrierna fortfarande utgör majoritetsbefolkningen är just på Ninve-slätten, strax utanför Mosul. Vad gör då staden Mosul, eller över huvud taget det närliggande området, till Kurdistan?

Låt mig då återgå till Gurgîns frågeställning vad gäller kurdiskt förtryck av assyrierna i norra Irak. Om Gurgîn skulle varit uppmärksam när han surfade in på SKAs hemsida skulle han upptäckt att SKAs ordförande, f.d riksdagsledamoten och människorättskämpen, Margareta Wiklund under sommaren 2007 besökt just norra Irak och producerat en rapport som tydligt pekar på ett systematiskt förtryck av assyrierna där, både ekonomiskt, kulturellt och politiskt. Wiklund sammanfattar sin rapport bland annat så här: ”Det största partiets, KDPs, målsättning med sin mer eller mindre för en utomstående ganska tydliga strategi och dubbla budskap, måste innebära för de ekonomiskt och på andra sätt utsatta människorna en oerhört stor påfrestning.” Jag rekommenderar Gurgîn och andra intresserade att läsa den rapporten.

Det är inte bara Margareta Wiklund, som utomstående observatör, som har skrivit om assyriernas situation i norra Irak. Bland annat har också Joël Voordewind, holländsk parlamentariker, besökt norra Irak och avlagt en rapport om sitt besök på Ninveslätten. Han skriver bland annat så här: ”In 2005 and 2006 two attempts by the Assyrians to organize a protective police force by themselves on the Niniveh Plains were frustrated by the KRG. The KRG wants to keep as much as possible control of the complete area, including the Niniveh Plains and therefore is anxious about a protection force installed by Assyrians.” Han forsätter: ”In practice the democratic rights of the Assyrian community are hindered by the kurds….The Assyrians were entitled to occupy five seats in the parliament, but the fulfilment of these positions was controlled by the Kurds.” Också detta är väldigt intressant: ”For qualified jobs, or a position as clerk, membership of the KDP is necessary”. KDP kontrollerar alltså inte bara det assyriska politiska livet, utan är högst inblandad också i tillsättandet av assyriska präster och biskopar!

Men det tar inte slut där. Den brittiske parlamentarikern Edward Leigh bekräftar i en parlamentarisk debatt att de har bevis på att minst 58(!) assyriska byar i norra Irak har helt eller delvis tömts på sin assyriska befolkning, byar som nu ockuperas av kurder. Hujådå skrev om detta den 20 december och i artikeln finns också en länk där man själv kan se debatten med Edward Leigh.

Att KDP sanktionerar detta förtryck mot assyrierna i norra Irak bygger inte på något annat än den chauvinistiska ideologi man bär, att ”allt” är Kurdistan och därför också bör kontrolleras av dem, samma grundsyn som alltså Gurgîn verkar dela. Man respekterar inte assyriernas vilja att likt kurderna också erkännas som en folkgrupp som har rätt att styra sig själva. Inte att ockupera, men att leva med sida vid sida. Här vill jag också poängtera att jag är för ett självständigt Kurdistan. Kurder har, precis som assyrier, under historiens gång negligerats av både grannfolk och stormakter och utsatts för stor orättvisa och förtryck. Också kurder måste ha rätt att bilda sin egen stat och utvecklas demokratiskt. Men inte på bekostnad av assyrisk frihet!

Genom att  driva sin politik av förtryck av den assyriska ursprungsbefolkningen, driva ut dem och ockupera deras områden, ställer sig kurdernas företrädare i samma position som Israel, och oss assyrierna i positionen som palestinier. Detta system kommer aldrig någonsin bli någon hållbar fredslösning utan kommer bara spä på motsättningarna mellan assyrier och kurder vilket riskerar att få våldsamheter att eskalera. Nej, precis på samma sätt som fredsförslaget är en tvåstatslösning mellan judar och palestinier är det också en lösning som både assyrier och kurder kan acceptera och arbeta för tillsammans. Ett fritt Assyrien jämte ett fritt Kurdistan. Det är vårt öde att leva sida vid sida. Vi kan välja mellan att skapa hat mellan varandra i all evighet, eller att börja arbeta tillsammans där vi respekterar varandras frihet och varandras viljor. Ett mycket enkelt sätt att också visa att det är just en hållbar fredslösning man vill skapa, är att börja benämna assyriernas områden för vad de är, Assyrien, och inte för Kurdistan. Menar Gurgîn allvar med att han intresserar sig för minoritetsfrågor i norra Irak är det en rekomendation att han snart tar avstånd från KDPs storhetsvansinne, och inte att attackera en minoritets hjälporganisation som Assyrier Utan Gränsers ordförande. Det sänker Gurgîns trovärdighet som freds- och demokratikämpe och drastiskt minskar hans möjligheter att söka stöd bland assyrierna. Men det är något han kanske inte ens är intresserad av?

Annonser


14 Responses to “”De bygger fakta efter åsikter och inte tvärtom” – Rond 2”

 1. 2 nyfiken

  Finns det assyriska organisationer som kämpar för självständighet?

 2. 3 Anona

  Vad har Assyrierna gjort efter det assyriska emperiets fall? Sovit?ne men god morgon på er, välkommen till fighten mina vänner.
  Kurderna har fått stå emot fiender från alla håll (araber, iranier, turkar) medans ni sov.
  Jag personligen är väldigt trött på er -tyck synd om oss argument.
  Vi har inte spillt blod för att NI ska få en autonomi.
  Att ni ens kräver det är i sig självt skrattretande.
  Ni sitter och diskuterar om assyriernas situation som att kurder aldrig har lidit.
  Jag hade varit för ett assyriskt autonomi om ni hade varit med i kampen.
  Ni tror att ni kommer komma nån vart med er hat kampanj mot kurder, ska ni hata oss till döds eller?.
  Vill ni komma någonstans och bevara er kultur, traditioner och religion så måste ni börja alliera er med antingen araber eller kurder.

 3. 4 Akkadia

  Anoma,

  ”Vi har inte spillt blod för att NI ska få en autonomi.”

  Är det den som använder våld som ska ha rätten till området? Det är en konstig bild du har av hur världen ska fungera. Tyckasyndomoss argument är jag inte heller för men samtidigt skriver du själv att ni har lidigt, hur ska det bli? Jag ska inte försvara författaren för det kan han själv göra men ni måste förstå att det inte är en hatkampanj mot kurderna som folk. Det jag och andra assyrier stör oss på är hur allt plötsligt blev kurdiskt. Om assyrierna inte accepterar leva under ett kurdiskt styre, även utanför regionen som kurderna tilldelats att styra, leder det till hot eller våld mot den assyriska befolkningen.

  Peace

 4. 5 nyfiken

  Finns det assyriska organisationer som kämpar för självständighet?

  Någon som vet?? Eller det är ingen som svarar för att det inte finns?

 5. 6 Akkadia

  Nyfiken,

  Det finns organisationer som vill ha ett område med självbestämmelse, typ som en provins men inte ha ett eget land eftersom det finns inga konstitutionella rättigheter att få det. Önskemålet är självklart att få ett eget land men det finns inga juridiska lagar som stödjer sånt, därför är det fel och dumt att KRÄVA sånt då konsekvenserna blir att situationen för assyrierna förvärras.

 6. 7 Nyfiken

  Akkadia

  Vad heter de organisationer då som vill ha självbestämmande?

 7. 8 Anona

  Akkadi

  Jag mena att, som jag skrev, så har kurder fått stå emot fiender som turkar, araber och iranier, och vi har fått skydda oss själva genom våld, inga andra alternativ förutom att bli arabiserade hade vi.
  De som har rätt till området e dem som har kämpat för det, inte dem som låg och sov.

  ”Om assyrierna inte accepterar leva under ett kurdiskt styre, även utanför regionen som kurderna tilldelats att styra, leder det till hot eller våld mot den assyriska befolkningen.”

  Du skrev skjälv att ”Tyckasyndomoss argument är jag inte heller för”, men åter igen tar du upp det , assyrier under hot och våld.

  Vad jag vet så försöker inte kurderna styra över något område som är utanför det kurdiska, bara för att saddam skyfflade in en massa araber in i kurdiska städer gör det inte till ett område utanför kurdistan.

  Det ni vägrar inse är att ni är en väldigt väldigt liten minoritet, och ni vill inte? vara under ett kurdiskt styre. Ni vill ha ett eget? 800 000 kristna i irak, då räknar jag även in keldaner (som vad jag vet oftast säger att dem e irakier, alltså araber)och armenier vill ha ett eget styre? Hur logiskt låter det egentligen?

  Det jag stör mig på är er attityd, jag har stor medkänsla för dem kristna, staden jag kommer ifrån är fullt med krista och dem har levt med kurder i frid och med stor respekt för varandra.
  Jag är även för att ni ska få lite mer självbestämmande,men inte självbestämmande i form av autonomi.

 8. anona,

  pinsamt dåliga argument

 9. 10 Assyrisk patriot

  Nyfiken,

  Assyrian Democratic Movement är ett exempel på assyriska organisationer som arbetar för självständighet. Kampen om ett fritt Assyrien är inget nytt inom den assyriska rörelsen, utan den har pågått under en längre tid. Faktum är att det inte alls var så länge sen då britterna lovade assyrierna ett Assyrien i Mellanöstern, men som dock inte höll sitt löfte i slutändan. Man kan skriva en hel bok om assyriernas kamp om självständighet…

  Anona,

  Autonomi/frizon i norra Irak är den enda lösningen för den situation som assyrierna befinner sig i idag. Assyrierna hotas, diskrimineras, förföljs och mördas dagligen. Majoriteten av de irakier som flyr landet är kristna. I Sverige och framförallt Södertälje finns idag tusentals assyriska flyktingar. För att stoppa denna massiva flykt och för att förhindra att Iraks ursprungsbefolkning, assyrierna, utrotas från dess ursprungsland, krävs att ett Assyrien sätts på kartan. Det finns ingen annan lösning.

  Länge leve Assyrien, tihe Othur!

 10. 11 gurgin

  Assyrisk patriot

  Nödvändigtvis så behöver inte assyriskt självstyre vara den enda lösningen, den lösningen som anses vara säkrast bör vara den enda lösningen för assyrierna, oavsett om det är självstyre, säkerhetszon eller självständighet.

 11. 12 Anona

  ”Man kan skriva en hel bok om assyriernas kamp om självständighet…”

  WOW en hel bok? verkligen?

  Undrar om ni ens har tänkt på vad ett självstyre, autonomi , (Assyrien sätts på kartan)innebär, Inte nog med att kurder och araber inte kommer gå med på det.

  Så har ni iranier på ena sidan som vill islamisera allt som kommer i deras väg, Turkiet som vill att vi ska vara så beroende som möjligt av dem, när det gäller oljan och deras raffinaderier.

  Jag har assyriska och keldanska vänner, vad jag hört från dessa så har deras familjer det jätte bra i norra irak (inkluderar ej mosul). Jag är kurd och jag vet inte vilka du menar förföljer, diskriminera och mördar dem kristna.

  Jag känner inte till ett enda folkslag i irak som inte är diskriminerade och hotade, gör du?

  Sunni araber och shia håller på och slaktar varandra.

  Kurder är hotade från turkiet som vill lägga sig i kirkuk frågan, nyligen så utsattes kurderna för ett bomb attentat där över 60 människor dog, av dessa var en turkmen.
  Turkiet och iran håller på att bomba vid ”gränsen”, men det är i själva verket i kurdistan dem bombar. Som sagt så skyller dem på att de e pkk dem bombar, bullshit, allt handlar om kirkuk och oljan. Dem vill visa att dem är där och har möjligheten och komma in och bomba i norr.

  Om ni känner att ni kan hantera allt de här själva, så har jag bara en sak och säga er, Lycka till

  Men jag antar att vissa assyrier är så självupptagna att det enda lidande dem ser är sina egna, och söker dessutom sympati för sitt lidande men vägrar och se andras.

 12. 14 gurgin

  Jag har förstått att du inte vill svara, tack för konversationen.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: