Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Jag minns tydligt hur Kristdemokraterna, partiet som säger sig värna om de kristna värderingarna, tydligt gick ut och lovade att vara med och arbeta för ett erkännande av folkmordet Seyfo. Det var inte mer än ett par år sedan, då Kristdemokraterna fortfarande var ett oppositionsparti. Starkast gick viktiga företrädare ut och krävde ett erkännande av […]


Det är lätt att snabbt dra en slutsats om att den assyriska rörelsen har misslyckats med sina mål. Stora delar av Assyrien är tömt på sin assyriska befolkning, i diasporan är assyrierna splittrade, föreningsaktiviteter har snabbt stagnerat och föreningarnas mesta erbjudanden är fester och kortspel. Låt oss heller inte glömma att klanlojaliteten fortfarande är väldigt […]


”Allt mitt handlande har sitt ursprung i min oersättliga kärlek för mänskligheten”. Så definierade Mohandas Karamchand Gandhi (också kallad Mahatma Gandhi) sin ideologi om icke-våld, Satyagraha. Gandhi menade exempelvis att Satyagraha inte får användas för att legitimera rivaliserande grupper till att ta från varandra. Inte heller skall Satyagraha användas som ett vapen att utnyttjas för […]


Det finns en sjukdom vars konsekvenser för de drabbade är vida överlägset alla andra sjukdomar. Likt cancer äter den sig igenom kroppen på värden och likt HIV/Aids är konsekvenserna alltid fatala och riskerar dessutom att drabba avkomlingar. I århundraden har sjukdomen lett till massdöd bland människor. Den har till och med raderat ut hela samhällen. […]


Just vid den här tidpunkten på året, med både jul- och nyårsfirande, är det många som passar på att fira dessa helgdagar till assyrisk musik och danser. Av egen erfarenhet har jag också förstått att just på dessa fester, som marknadsförs också som just assyriska fester, blir det allt mer populärt att musikutbudet blandas och […]


Jag vill för det första fördöma Israels obarmhärtiga attacker som skett de senaste dagarna mot befolkningen i Gaza. Jag har aldrig trott på ett väpnat motstånd eller någon form av väpnad kamp eller vedergällning för att nå politiska mål. Samtidigt kan jag bara konstatera att det är just denna form av kamp som befolkningen i […]


”Inte en enda assyrier kvar!” Så skrek en parlamentariker i det turkiska parlamentet nyligen under den tumultartade diskussionen kring folkmordet Seyfo. Hasip Kaplan, parlamentariker i det turkiska parlamentet för det pro-kurdiska partiet DTP tillsammans med andra, fick också ta emot en del knuffar och slag för sina uttalanden om folkmordet. Att sådant utspelar sig i […]